impact factor Archive

การตรวจสอบค่า Impact Factor (IF) โดยใช้ Web of Science

จากกิจกรรม Share & Learn ทีม RefLib ที่ผ่านมา (อีกแล้ว) ว่าจะเขียนเรื่องนี้ให้จบภายในบล็อกที่แล้ว แต่คิดว่าน่าจะได้รายละเอียดที่น้อยเกินไป จึงขอแตกประเด็นมาที่นี่เพิ่มเติมค่ะ หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องมาดูค่า IF ที่ Web of Science เข้าไปที่ Journal Citation Report (JCR) ก็จบแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะให้ได้ศึกษาด้วยอีกต่างหาก เหตุผลที่เราต้องมาดูค่า IF ที่ Web of Science นั่นก็คือ….
Read More

สรุปกิจกรรม Share & Learn ทีม RefLib : Turnitin Zotero และการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการจัดการความรู้ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีม RefLib ขึ้น ณ ห้องประชุมเสียงแคน โดยหัวข้อในการแลกเปลี่ยนในวันนั้นเกี่ยวกับ Turnitin Zotero และการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ โดยการจัดกิจกรรมในวันนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในทีม และผู้สนใจ มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 13 คน ผู้ร่วมแชร์หลักได้แก่ นางสาวกิตติยา สุทธิประภา และนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ เนื้อหาโดยสรุปมีดังนี้ Turnitin 1.  การอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่หรือเกิน
Read More