คู่มือการใช้ฐานข้อมูล H.W.Wilson

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล H.W.Wilson

gI_74892_Host Plus Wilson ฐานข้อมูล H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลที่บอกรับโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2558 ฐานข้อมูล H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป สหสาขาวิชา ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่แบ่งย่อยเฉพาะสาขาหรือสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่

 • Applied Science & Technology Full Text (H.W. Wilson)
 • Art Full Text (H.W. Wilson)
 • Biological & Agricultural Index Plus (H.W. Wilson)
 • Business Abstracts with Full Text (H.W. Wilson)
 • Education Full Text (H.W. Wilson)
 • General Science Full Text (H.W. Wilson)
 • Humanities Full Text (H.W. Wilson)
 • Index to Legal Periodicals & Books Full Text (H.W. Wilson)
 • Library Literature & Information Science Full Text (H.W. Wilson)
 • OmniFile Full Text Mega (H.W. Wilson)
 • Readers’ Guide Full Text Mega (H.W. Wilson)
 • Social Sciences Full Text (H.W. Wilson)

Print Friendly

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *