ห้องสมุด มข. ร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีแก่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในโอกาสเข้าศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ   ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้มอบโอกาสอันดีให้บุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่คณาจารย์ที่มา 2 ผลงาน ซึ่งทั้ง 2 ผลงานเพิ่งได้รับรางวัลจาก การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 (The 7th PULINET National Conference -PULINET 2017) จัดโดย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค (PULINET)

DSCF4196 DSCF4173

“การพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติ Chat bot จากการรับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย VOC” นำเสนอโดย น.ส.นิติยา ชุ่มอภัย นักสารสนเทศ และน.ส.อัคริมา สุ่มมาตย์ บรรณารักษ์ เป็นการนำเสนอการพัฒนาข้อมูลจากงานของภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์มาพัฒนาเป็น “นวัตกรรมบริการ” โดยการนำข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งการตอบคำถาม การรับข้อร้องเรียน ข้อแนะนำ  ติชม จากผู้ใช้บริการ ในแต่ละช่องทาง โดยเฉพาะผ่านเครือข่าย Social Network มารวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผล และนำมาต่อยอดจากข้อคำถามข้อร้องเรียนต่างๆที่มีจัดทำเป็นคลังคำถามคำตอบ นำมาใช้ประโยชน์ด้วยการร่วมพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติร่วมกับฝ่าย IT เป็นนวัตกรรมบริการทีเรียกว่า Chat Bot ชื่อ “น้องสินสมุด” ซึ่งจะปรากฏที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด ด้านล่างสุดขวามือของเว็บไซต์ หรือสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://library1.kku.ac.th/chatbotv2 Chat Bot  เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ นอกจากจะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการแล้ว อีกนัยหนึ่งยังถือประโยชน์ด้านความบันเทิงให้แก่ผู้ใช้บริการ เสน่ห์ของChat botคือความสนุกของการได้คุยกับตัวการ์ตูนที่ตอบถูกบ้างผิดบ้าง ไม่เข้าใจคำถามบ้างสร้างสีสันให้ความบันเทิง

DSCF4127 DSCF4124

และการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Virtual Museum” นำเสนอโดย นายวันชาติ ภูมิ นักจดหมายเหตุ และน.ส.ประภาพร มณฑาทิพย์  ผลงาน KKU Virtual Museum เป็น Application ที่สร้างจากแนวคิด Learning Space & Ownership to Access เพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์และนำชมสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยเทคโนโลยีบลูทูธระยะไกล (ibeacon) บนระบบปฏิบัติการ IOS โดยจะจัดแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ด้วยภาพถ่ายและวิดีโอในอดีตทันทีเมื่ออยู่ในสถานที่จริงหรือบนแผนที่จำลอง เช่น “พื้นที่ KKU In memory” จะบอกเล่าข้อมูลสถานที่สำคัญในอดีต ประเพณีรับน้อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร “พื้นที่ ใต้ร่มพระบารมี” จะแสดงข้อมูลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ สถานที่นั้น เป็นต้น สามารถแชร์ข้อมูลไปยัง Facebook Twitter และถ่ายภาพสถานที่จริงพร้อม Sticker  ช่วยสร้างความรักภาคภูมิใจในสถาบัน และส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จากผลการดำเนินงานพบว่า มีสถิติการเข้าชมข้อมูลแอพพลิเคชั่นมากกว่า 1,300 ครั้ง และผลงานได้รับรางวัล Creative Idea ในงาน LIC Show & Share 2016 ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android ต่อไป ผู้สนใจดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ www.archive.kku.ac.th
DSCF4180  DSCF4190

หลังจากนำเสนอผลงานทั้งสองผลงานแล้ว ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ห้องสมุดได้มีโอกาสมาร่วมถ่ายทอดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่หน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

Print Friendly

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *