บล็อกเกอร์ติดดาว ประเดือน มิถุนายน 2560 นี้คือ น้องฝน วราภรณ์ พนมศิริ กับบทความ 1) การตรวจสอบค่า Impact Factor (IF) โดยใช้ Web of Sciencehttp://202.28.92.206/web/kmlib/?p=1660 2) Zotero : การดึงข้อมูล Metadata จากไฟล์ PDF http://202.28.92.206/web/kmlib/?p=1643 3) สรุปกิจกรรม