สวัสดีค่ะ กลับมาอีกครั้ง วันนี้จะแชร์วิธีการเปลี่ยน LocationID ใน Walai AutoLib กันค่ะ จากการเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib ในช่วงแรก ๆ นี้ทุกคนอาจจะยังไม่คุ้นเคย การตั้งค่าต่าง ๆ ก็อาจจะยังไม่เรียบร้อย หลังจากเข้าอบรมมา ก็ขอจดไว้กันลืมที่นี่นะคะ ทำไมต้องเปลี่ยน LocationID? = ในการติดตั้งโปรแกรมนั้น อาจมีการตั้งค่า LocationID ที่เป็น Default ไว้เป็นหอสมุดกลาง กรณีที่ห้องสมุดติดตั้งโปรแกรมแล้วไม่ได้เปลี่ยน LocationID