Monthly Archive:: สิงหาคม 2017

การศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ผู้เขียนได้รับโอกาสให้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณปัณฑ์ชนิต บุญมา หัวหน้าห้องสมุด ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ทางเข้าห้องสมุดอยู่ที่ชั้น 3 ภายในห้องสมุดตกแต่งอย่างสวยงาม มีห้องประชุมกลุ่มย่อย มีบริการสืบค้นข้อมูลวิชาการด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการห้องวารสาร และบริการเครื่องฝึกหัดหัตถการทางทันตกรรม
Read More

รายงานสรุปประเด็นปัญหา circulation module

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น.  คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ร่วมกับชุมชนนักปฏิบัติงานบริการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้กับบุคลากร ใน หัวข้อ  แนวปฏิบัติการยืมหนังสือข้ามสาขา และการจัดการหนังสือจอง ในวันที่ 22  สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมดอกคูน วิทยากรโดย นางสงวน พงศ์กิจวิทูร  โดยมีการสรุปประเด็นปัญหาจากการ KM ในวันดังกล่าว ตามไฟล์นี้ https://drive.google.com/open?id=0B7fCZ2TltdXyMlZxeVVUWmxSTkE
Read More

อ่านวันละนิดพิชิต NL@KKUML

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการสอบ NL โดยเชิญแพทย์ที่ผ่านการสอบ NL แล้ว มาบรรยายวิชาการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบเมื่อเรียนปี 3 ปี 5 และปี 6 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ทราบว่าการเรียนแพทย์ หรือการสอบ NL ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแต่ต้องทราบว่าจะอ่านอะไร และวางแผนในการเตรียมตัวสอบอย่างไรเท่านั้น กิจกรรมนี้ ได้รับความสนใจจาก นศ.พ. มาก แต่ระยะเวลาน้อยเกินไป จึงขอนำภาพกิจกรรมมานำเสนอ
Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ปี 1 MD44

ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ ได้ส่งนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 มา Tour ห้องสมุด เพื่อให้รู้จักแหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้นห้องสมุด จึงแบ่งกลุ่มนำชม เพื่อแนะนำพื้นที่ห้องสมุด การจัดเก็บสารสนเทศ การเข้าใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ e-Books และฐานข้อมูลด้าน EBM ต่างๆ เช่น UpToDate; DynaMed และ BMJ Best Practice เป็นต้น
Read More

ทำด้วยใจ

คนที่ทำอะไรแล้วรัก หรือชอบ จะทำให้เรามีความสุข และจะรู้สึกว่า วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก แต่ทุกวันนี้งานหายาก ดังนั้น ถ้าเราทำในสิ่งที่ตัวเองรักไม่ได้ ก็ต้องรักในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเราจะทำได้ดี รู้สึกดีใจ ที่มีเพื่่อนร่วมงานหลายประเภท แต่ทุกคน ทำงานด้วยใจทั้งนั้น ทุกคนรู้หน้าที่ รักที่จะให้บริการ เมื่อใครมีปัญหาในการให้บริการผู้ใช้ ทุกคนจะเข้ามาช่วยกัน แต่ลักษณะของห้องสมุดแพทย์  ผู้ใช้บริการจะเป็นคนที่ต้องการอะไรเร็วๆ แม้การบรรยาย ก็ต้องสั้นๆ ง่ายๆ แต่ได้ใจความ ดังนั้น เราจะแนะนำอะไรแพทย์ได้ ต้องรู้จัก Short cut เพื่อถ้าใช้เวลานาน ผู้เรียนจะไม่มีเวลามาเรียนรู้
Read More