Monthly Archive:: สิงหาคม 2017

Online Information and Education Conference 2015 : 7 – 8 May 2015 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

“The future of scholarly communications: Is there one? – or What pirates” บรรยายโดย:  Prof. Paul Gandel, Syracuse University  can teach us?  สรุปเนื้อหาโดย: นางสาวรัชนีกรณ์ อินเล็ก           
Read More

Campus Delivery Service : รับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศรวดเร็วทันใจ สไตล์ KKU Library

ห้องสมุดมีบริการรับส่งทรัพยากรสารสนเทศ (นาน) แล้วนะ รู้ยังงงงงง!! นั่นล่ะฮะท่านผู้ชม Campus Delivery Service หรือเรียกสั้นๆ ว่า CDS เป็นบริการรับส่งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ที่ปรับโฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม พัฒนามาจากบริการ DD หรือ Document Delivery นั่นเองค่ะ บริการที่เพิ่มเข้ามาก็คือเพิ่มให้สมาชิกของห้องสมุดทุกคนสามารถใช้ได้ค่ะ ไม่จำกัดเฉพาะอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษาอีกแล้วววว เพราะเราคือ Library for all
Read More

KKU Library Dashboard

วันนี้ห้องสมุดมีของเล่นใหม่มาแนะนำให้ทุกท่านได้เข้าไปลองเล่นดูกันค่ะ นั่นก็คืออออ… KKU Library Dashboard นั่นเอง ความจริงก็มีมาซักพักแล้ว แต่วันนี้จะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะ KKU Library Dashboard เป็นแอปพลิเคชั่นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือแม้แต่บุคลากรทั่วไป ที่ต้องการอัพเดทข่าวสารข้อมูลต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็น – สำนักวิทยบริการ – บัณฑิตวิทยาลัย – สำนักทะเบียนและประมวลผล – ฯลฯ เป็นเหมือนกระดานข่าวสารส่วนตัวที่แต่ละคนสามารถคัดเลือกสิ่งที่สนใจรวมไว้ในที่เดียว ยกตัวอย่างเช่น
Read More

Mendeley … โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

Mendeley … โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม สามารถจัดเก็บและจัดการรายการบรรณานุกรม  ทำรายการอ้างอิงในเนื้อหาและทำรายการบรรณานุกรมในรูปแบบที่ต้องการ  ลากไฟล์ PDF เพื่อนำเข้าในแฟ้มจัดเก็บ และสกัดเมตาเดทาจากไฟล์ที่นำเข้าเพื่อสร้างการค้นหาภายหลังได้ สามารถเน้นข้อความและเขียนโน้ตแปะบนไฟล์ PDF และแลกเปลี่ยนให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันออกความเห็นได้ ไม่จำกัดสถานที่ในการเข้าถึงข้อมูลรายการอ้างอิงที่จัดเก็บผ่านออนไลน์
Read More

ขอเชิญบุคลากรชุมชนนักปฏิบัติ 6 ชุมชนร่วมกันระดมความคิดและคัดเลือกปัญหาเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละชุมชน

เรียน บุคลากรสำนักวิทยบริการ คณะกรรมการจัดการความรู้ ขอเชิญบุคลากรชุมชนนักปฏิบัติ 6 ชุมชนร่วมกันระดมความคิดและคัดเลือกปัญหาเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งโครงการต่าง ๆ เข้าร่วมประกวดภายใต้หัวข้อ “การพัฒนางานประจำสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Routine to the Best Practice)” ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกับงาน ARC Show & Share 2015 จึงใคร่ขอให้ท่าน กรอกรายละเอียดโครงการที่ชุมชนของท่านได้คัดเลือกให้เป็น Best practice โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://goo.gl/LoqghS หรือตามไฟล์ที่แนบ
Read More

10 Step การเก็บข้อมูลอย่างเหนือชั้นด้วย Google Form

Google Form คืออะไร Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเพื่อโหวต เป็นต้น   ทั้งนี้การใช้งานกูเกิ้ลฟอร์มนั้น ผู้ใช้งานหรือผู้ที่จะสร้างแบบฟอร์มจะต้องมีบัญชีของ Gmail หรือ Accountของ Google เสียก่อน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานสร้างแบบฟอร์มผ่าน Web Browser ได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น มาลงมือสร้างแบบฟอร์มเพื่อจัดเก็บข้อมูล ใน 10 ขั้นตอนกันเลยครับ
Read More