Tips & Trick การสร้างสุขในการทำงาน Archive

มีนาลดค่าปรับ : แผนภาพสรุปความเข้าใจและวิธีการดำเนินการอย่างง่าย

ในเดือนมีนาคม 2560 นี้ ทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกในชื่อโครงการ “มีนาลดค่าปรับ” แต่หลายท่านอาจยังงงๆอยู่ วันนี้ก็เลยสรุปเป็นแผนภาพอย่างง่ายมาให้ค่ะ ไปดูกันเลย (คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่) หรืออ่านข้อมูลสรุปที่ด้านล่าง     สรุปคร่าว ๆ จากคู่มือจากคณะทำงาน ฯ แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1. ค้างค่าปรับ แบ่งพิจารณาออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ (1)
Read More

การสร้างรายการอ้างอิงจากไฟล์ pdf ใน Zotero อย่างง่าย

หลายคนคงเคยค้นข้อมูลที่เป็นไฟล์ pdf ใน google แล้วเก็บไฟล์ pdf ในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น Endnote, Zotero, Mendelay ฯลฯ บางครั้งอยากทำรายการอ้างอิงเอกสาร pdf ใน MS-Word จะต้องสร้างรายการอ้างอิง (reference item)  ขึ้นเองก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสร้างรายการอ้างอิงใน MS-Word ได้  หากใช้ Zotero ในการจัดการรายการอ้างอิงเอกสาร pdf จะมีวิธีทำอย่างไร วันนี้ขอแนะนำเทคนิคใน
Read More

การแทรกเลขหน้า MS-Word 2007 อย่างมืออาชีพ

เคยไหมครับเวลาจะแทรกเลขหน้าที่มีทั้ง บทนำ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญรูปภาพ ทั้งจะแทรกเลขหน้าในรูปแบบ ก ข ค ง  1 2 3 4 5 a b c  โน่นนี่นั่น โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดซุปแป้งโกกิ มันคือปัญหาโลกแตก สุดท้ายต้องเรียกไอทีไปช่วยเดา หรือแทรกเลขหน้าแบบแก้ขัด ด้วยกล่องข้อความ วันนี้ผมเจอปัญหาด้วยตัวเองครับ เลยขอเอาความรู้ที่ได้จากอินเตอร์เน็ต ที่ผ่านการทดลองทำตามด้วยตนเองมาแชร์ เผื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของพี่น้องชาวสำนักหอสมุดกันครับ
Read More

เทคนิคการใช้ “Social Network” ในการทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมให้ดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้าร่วมนั้นนับเป็นเรื่องยากของห้องสมุดเป็นอย่างยิ่ง ด้วยข้อจำกัดของการเปิดทำการของห้องสมุด และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จากที่ผ่านมาช่วงเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมพบนักเขียน กิจกรรมสุดยอดนักยืม สุดยอดนักอ่าน กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมตอบคำถามต่างๆของห้องสมุด มีอุปสรรคเรื่องของเวลาการเช้าร่วมกิจกรรมกับเวลาเรียนชนกัน ส่งผลให้บางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีและผู้ใช้บริการสนใจ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ดังนั้นภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งดูแลรับผิดชอบช่องทางประชาสัมพันธ์ ของสำนักหอสมุดครอบคลุมทุกช่องทางแล้วนั้น จึงได้ออกแบบกิจกรรมและศึกษาเทคนิคต่างๆให้ดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้าร่วมกิจกรรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางมาห้องสมุดจึงได้เริ่มทำกิจกรรมผ่านช่องทาง “Social Network” ดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมให้ตรงกับเทรนด์หรือเป็นกระแสความนิยมในขณะนั้น เช่น วันสำคัญต่างๆ เทคนิคการเลือกกิจกรรม  ต้องไม่ซ้ำกับที่เคยจัดมาก่อนเพราะจะดูไม่น่าสนใจ ต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในกระแสสังคม
Read More