ก้าวไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ Archive

บล็อกเกอร์ติดดาว ประเดือน มิถุนายน 2560

บล็อกเกอร์ติดดาว ประเดือน มิถุนายน 2560 นี้คือ น้องฝน วราภรณ์ พนมศิริ กับบทความ 1) การตรวจสอบค่า Impact Factor (IF) โดยใช้ Web of Sciencehttp://202.28.92.206/web/kmlib/?p=1660 2) Zotero : การดึงข้อมูล Metadata จากไฟล์ PDF http://202.28.92.206/web/kmlib/?p=1643 3) สรุปกิจกรรม
Read More

การตรวจสอบค่า Impact Factor (IF) โดยใช้ Web of Science

จากกิจกรรม Share & Learn ทีม RefLib ที่ผ่านมา (อีกแล้ว) ว่าจะเขียนเรื่องนี้ให้จบภายในบล็อกที่แล้ว แต่คิดว่าน่าจะได้รายละเอียดที่น้อยเกินไป จึงขอแตกประเด็นมาที่นี่เพิ่มเติมค่ะ หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องมาดูค่า IF ที่ Web of Science เข้าไปที่ Journal Citation Report (JCR) ก็จบแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะให้ได้ศึกษาด้วยอีกต่างหาก เหตุผลที่เราต้องมาดูค่า IF ที่ Web of Science นั่นก็คือ….
Read More

Zotero : การดึงข้อมูล Metadata จากไฟล์ PDF

จากกิจกรรม Share & Learn ทีม RefLib ที่ผ่านมา มีหัวข้อนึงที่น่าสนใจ นั่นก็คือในส่วนของ การดึงข้อมูล Metadata จากไฟล์ PDF กรณีที่เรามีแค่ไฟล์ แต่จำแหล่งที่มาไม่ได้ แล้วก็ไม่อยากมาเติมข้อมูลต่าง ๆ เอง ก็สามารถดึงมาจาก Metadata ของไฟล์ได้เลยค่ะ ข้อมูลที่นำมาเขียนต่อไปนี้ได้มาจากการนั่งตาแป๋วฟังพี่ Poppy กิตติยา สุทธิประภา แชร์ในห้องนะคะ ตอนฟังนี่รู้สึกว๊าวมาก เลยขอมาเล่าต่อตรงนี้ เผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลาย
Read More

สรุปกิจกรรม Share & Learn ทีม RefLib : Turnitin Zotero และการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการจัดการความรู้ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีม RefLib ขึ้น ณ ห้องประชุมเสียงแคน โดยหัวข้อในการแลกเปลี่ยนในวันนั้นเกี่ยวกับ Turnitin Zotero และการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ โดยการจัดกิจกรรมในวันนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในทีม และผู้สนใจ มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 13 คน ผู้ร่วมแชร์หลักได้แก่ นางสาวกิตติยา สุทธิประภา และนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ เนื้อหาโดยสรุปมีดังนี้ Turnitin 1.  การอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่หรือเกิน
Read More

บล็อกเกอร์ติดดาว ประเดือน มีนาคม 2560

บล็อกเกอร์ติดดาว ประเดือน มีนาคม2560 นี้มีถึง 2 ท่าน คือ พี่โจ้ เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ กับบทความ ทำ AR เทคโนโลยีเสมือนจริงด้วย Aurasma บนมือถือ AR เทคโนโลยีเสมือนจริงด้วย Aurasma ที่ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ น้องฝน วราภรณ์ พนมศิริ  สรุปกิจกรรม Storytelling แบ่งปันประสบการณ์การนำเสนอผลงาน PULINET2017  มีนาลดค่าปรับ : แผนภาพสรุปความเข้าใจและวิธีการดำเนินการอย่างง่าย
Read More

ห้องสมุด มข. ร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีแก่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในโอกาสเข้าศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ   ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้มอบโอกาสอันดีให้บุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่คณาจารย์ที่มา 2 ผลงาน ซึ่งทั้ง 2 ผลงานเพิ่งได้รับรางวัลจาก การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET
Read More